Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ważne informacje

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach z siedzibą przy ul. Sportowej 60 w 42-274 Konopiska (dalej: GCKiR):

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej w ramach poszczególnych obiektów sportowych, rekreacyjnych jak również służących działalności kulturalnej na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) e) f);

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

7) Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia oraz udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności prowadzonej przez GCKiR w Konopiskach.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektorodo@adres.pl lub telefonicznie pod nr.: 34 344 19 33.

 

Konopiska, czerwiec 2018r.

Kalendarz

Foto galeria

gallery

Licznik

Online: 2
Ogólnie: 44106

PROJEKTY

 1. TWÓJ POMYSŁ NA KULTURĘ - "KULTURALNIE NIEHERMETYCZNI.

BUDOWANIE LOKALNEJ PLATFORMY KULTURY"

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z harmonogramem projektu „Kulturalnie niehermetyczni. Budowa lokalnej platformy kultury” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach przedstawia regulamin oraz wniosek na inicjatywy kulturalne (pliki do pobrania).

Nabór wniosków przewidziany jest do dnia 02.06.2017r. – szczegółowe wytyczne, w tym terminy konsultacji znajdą Państwo w Regulaminie.

 

 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY i REKREACJI w KONOPISKACH DOCENIONE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY

 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach otrzymało dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 na realizację projektu pod nazwą „Kulturalnie niehermetyczni. Budowa lokalnej platformy kultury”. Grant na szczeblu ogólnopolskim otrzymało tylko 50 wnioskujących instytucji kultury.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę społeczności lokalnej. Głównym celem projektu jest nawiązywanie stałych relacji z mieszkańcami Gminy Konopiska, odkrywanie nowych talentów i wzmacnianie potencjału społecznego na rzecz wspólnego działania, jak również rozbudzenie potrzeby uczestnictwa i współtworzenia kultury.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym od lipca do listopada 2017 r. zrealizowanych zostanie nawet 7 inicjatyw kulturalnych zaproponowanych przez mieszkańców, które uzyskają w drodze eliminacji najwyższą ocenę spośród wszystkich złożonych.

Za nami już pierwsze spotkania warsztatowe z animatorem Narodowego Centrum Kultury Panem Karolem Ostalskim. Otrzymaliśmy sporą dawkę wiedzy dotyczącej animacji kulturalnej i jej przełożenia na realizowany projekt.

Zespół GCKiR

 

 2. „PRZYSTANEK EKULTURA REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO”


Gminne Centrum Kultury i Rekreacji realizuje projekt pn. „Przystanek e-Kultura regionu częstochowskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Przedmiotem projektu jest szeroko rozumiana informacja kulturalna pozwalająca na tworzenie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego oraz zwiększenie możliwości dostępu do oferty kulturalnej regionu częstochowskiego. W ramach realizacji projektu są podejmowane następujące działania:
- prowadzenie Biura Informacji Kulturalnej, zlokalizowanej w Konopiskach oraz Lublińcu – obejmującego swoim zasięgiem region częstochowski – w tym powiat częstochowski z miastem Częstochowa, powiat lubliniecki, powiat kłobucki, powiat myszkowski;
- prowadzenie portalu internetowego: www.ekultura.info;
- wydanie kulturalnego biuletynu informacyjnego pn. „Co w kulturze?”;
- prowadzenie infolinii projektu: tel. 34 344 19 33. 

 

Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzania nowego portalu internetowego www.ekultura.info, na którym prezentowane są informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych regionu częstochowskiego.

 

Projekt „Przystanek e kultura regionu częstochowskiego”  jest zgodny z celem głównym RPO WSL na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu IV Kultura – „Wzrost znaczenia kultury jako czynnika dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie” oraz działania 4.2 „System informacji kulturalnej”.

 

 

PREZENTACJA 
"PRZYSTANEK EKULTURA REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO"

 

 

 

 


eKultura
Konkursy